Blog Image

Infobladet - Brf Parkhusen i Täby

Information ~ April

Löpande info Posted on 2021-04-10 21:51
 • Tyvärr måste årsstämman skjutas framåt i tiden på grund av omständigheter som vi inte rår över. Nytt datum blir den 18 maj, kl 19.00. Vi rekommenderar poströstning med tanke på rådande pandemi. Information kommer delas ut i våra brevlådor.
 • Container för grovsopor kommer den 22-23 i maj. Hög tid för vårstädning i förråd och lägenhet.
 • Inventering av våra cykelförråd ska göras och det innebär att samtliga cyklar ska märkas med ägare. Du kommer få mer information i postfacket.
 • Styrelsen har fattat beslut om ny trivselyta mellan hus tre och fem. Arbetet sker under slutet av april.

//StyrelsenInformation ~ Mars

Löpande info Posted on 2021-03-20 12:03
 • Föreningen planerar installation av laddstolpar för elbilar i början av maj. Mer information kommer.
 • Traditionsenligt kommer det finnas en container för grovsopor en helg i maj. Alltså dags för vårstädning i förråd och lägenhet.
 • Datum för årsmöte är den 21 april, kl 19.00. Vi rekommenderar poströstning med tanke på pandemin. Information kommer delas ut i våra brevlådor.
 • Sopning av våra innergårdar sker vecka 15 så du som hyr parkeringsplats får gärna sopa ur platsen innan dess (senast helgen 10-11 april).


Underhåll av värmecentralen

Driftstörningar Posted on 2021-03-13 11:33

Arbeten med att byta styr-och kontrollsystem i föreningens värmecentral kommer att göras med början måndagen den 15 mars och beräknas pågå under några dagar.

Det kan därvid uppstå vissa kortvariga störningar i tillgång på värme och varmvatten. Dock kommer entreprenören KTC vidta åtgärder för att pågående drift skall påverkas så lite som möjligt.

Brf styrelsen
gm Ove KornehedUnderhållsarbete ventilationssystem

Driftstörningar Posted on 2021-03-08 22:23

Byte av styrsystemen till våra ventilationsfläktar kommer att ske med start onsdagen den 10 mars och beräknas vara avklarat under veckan. Arbetet kommer att kräva periodvisa avstängningar av ventilationen till våra kök och badrum. Förhoppningsvis bör inte detta medföra alltför stora olägenheter för oss boende. Vi kan efter renoveringen se fram emot pålitlig och väl fungerande ventilation i våra lägenheter.

StyrelsenResultat från kontrollmätningarna av fasaderna

Löpande info Posted on 2020-12-13 23:45

Kontroller gjordes genom håltagningar inifrån på 20st platser i våra lägenheters ytterväggar. Undersökningarna gjordes på de övre delarna av husens fasadväggar i olika väderstreck. Proverna har vid sidan av direkta mätningar på plats lämnats för mikrobiologisk analys.

Genomförda mätningar och analyser visar på resultat av samma karaktär som de vi har sett vid de undersökningar vi tidigare låtit göra i husens nedre våningar. Dvs. att det har skett fuktinträngningar som orsakat viss mikrobiell påväxt och en del mindre mögelangrepp. Det är fråga om en relativt långsam process men fortsatt inträngning av fukt anses på sikt kunna ge bestående skador på husens ytterväggar.

Provningsrapporten har översänts till JM och vi avvaktar resultat från deras genomgång för att få klarlagt vilka åtgärder som kommer att krävas.

                                                                                                             Brf styrelsenInformation ~ September

Löpande info Posted on 2020-09-02 17:34
 • Fasader: Styrelsen planerar att återuppta provtagningen av våra fasader. Mer information kommer delas ut separat under september.
 • Laddstolpar: Arbetsgrupp tillsatt för att kunna erbjuda laddning för elbilar inom närmaste åren.
 • Kabel-TV: Påminnelse om att från och med den 8 september är TV-utbudet helt digitalt, dvs det analoga systemet försvinner. Mer information finns hos comhem.se/digitalisering.

Hälsningar
StyrelsenPåminnelse om poströstning

Årsmöten Posted on 2020-06-06 18:59

Till er som önskar poströsta inför årets stämma men ännu ej gjort det

Glöm inte att lämna ifylld blankett med era röster i föreningens postfack på Flygvillevägen 3
senast måndag den 8 juni.

//StyrelsenKallelse till årstämma 2020

Årsmöten Posted on 2020-05-24 16:28

Bostadsrättsföreningen Parkhusen i Täby kallar härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Torsdag 11 juni 2020 klockan 19.00
Plats: Restaurang Ernesto, Propellervägen 4 A, Täby

Fullständig kallelse med bilagor har delats ut i postfacken 24 maj.

Föreningens medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!
//StyrelsenNästa »