Byte av styrsystemen till våra ventilationsfläktar kommer att ske med start onsdagen den 10 mars och beräknas vara avklarat under veckan. Arbetet kommer att kräva periodvisa avstängningar av ventilationen till våra kök och badrum. Förhoppningsvis bör inte detta medföra alltför stora olägenheter för oss boende. Vi kan efter renoveringen se fram emot pålitlig och väl fungerande ventilation i våra lägenheter.

Styrelsen