Blog Image

Infobladet - Brf Parkhusen i Täby

Årsstämman 2020 är uppskjuten

Årsmöten Posted on 2020-04-11 17:51

Orsaken till stämmans senareläggning är det rådande smittläget för CoViD-19 (Coronaviruset) i samhället. Styrelsen har därför beslutat att skjuta på årsstämman tills förutsättningarna bättre medger sammankomst. Regering och riksdag kommer troligen stifta en ny tillfällig lag som tillåter alternativa sätt att göra sin röst hörd utan att själv behöva närvara på stämman. Vi vill avvakta den nya lagen och se hur den kan hjälpa oss.

Kallelse kommer, i enlighet med stadgarna, meddelas i våra ordinarie kanaler med erforderlig framförhållning.

Styrelsen beklagar eventuella bekymmer detta föranleder medlemmar som planerat inför tidigare meddelat datum, men hoppas på förståelse under rådande omständigheter.

För styrelsen
gm Johan Cedergren
OrdförandeInformation ~ Augusti

Löpande info Posted on 2019-08-26 22:44

·
Ytterligare
cykelställ kommer installeras under slutet av augusti utanför Flygvillevägen 1.

·
Soprummen har fått
nya låskolvar eftersom det varit problem tidigare med att öppna dörren. (Innebär
ingen förändring för dig att komma in till soprum.)

·
Trappräcken utomhus
till våra källarrum har renoverats under sommaren.

·
Våra tvättstugor har
fått en viss renovering gällande tvättmedelsfacken.

·
Utredning gällande
laddstolpar för elbilar är på gång.

Styrelsen
gm Nina NyqvistMissfärgat dricksvatten

Viktig info Posted on 2019-05-04 15:08

Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med NCC,
utför planerad renovering av vattenledningar vid Flyghamnsvägen i Viggbyholm.

Arbetet beräknas pågå vecka 15-26 2019.

I samband med arbeten enligt ovan kan det hända att
dricksvattnet är brunaktigt (rostfärgat) eller grumligt när det kommer ur kran.

Avlagringar kan lossna från ledningarna när
vattenhastigheten eller vattnets strömningsriktning ändras vid avstängning på
grund av reparationsarbete.

Dricksvattnet är inte farligt att dricka, men kontakta
kommunen om det fortfarande är grumligt efter en rejäl genomspolning, det vill
säga när du låtit dricksvattnet rinna med fullt öppen kran en stund (kallvatten
i några minuter).

Styrelsen
genom Bo StenbackProtokoll från årsstämman 2019

Årsmöten Posted on 2019-04-24 21:43

Nu finns protokollet från årsstämman publicerat på hemsidan -> Protokoll 2019

Kontakta styrelsen om du behöver ett utskrivet exemplar.

Hälsningar
//Styrelsen
gm Johan Cedergren, ordförandeValberedningen söker

Viktig info Posted on 2019-03-03 17:49

Styrelsen
kommer inför årsmötet att ha en vakans till förfogande. Valberedningen söker
därför en lämplig kandidat för att fylla platsen.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen?

Du behöver
inga större kvalifikationer mer än att du vill hjälpa till och är intresserad
av styrelsearbetet. Utbildningar finns tillgängliga dels via organisationen
Bostadsrätterna där vi är medlem och dels via vår förvaltare Hem och Fastighet.

Kontakta då Bengt Melin i
valberedningen
:

070-606 40 30
bengt.melin@telia.comInformation ~ Februari

Löpande info Posted on 2019-02-21 23:43

Årets stämma kommer att äga rum tisdagen den 9 april kl 19. Boka redan nu i din kalender! Vi kommer att, som föregående år, hålla till i restaurang Ernesto, Propellervägen 4A.
Kallelse samt årsmöteshandlingar kommer att, i enlighet med våra stadgar, skickas ut senast två veckor före mötet.

Som vi tidigare meddelat kommer vi under våren att göra en nysådd av våra gräsmattor och hoppas på bättre tur med vädret.

Styrelsen
gm Inger SelingeInformation ~ Januari

Löpande info Posted on 2019-01-20 12:50

Vi önskar er alla en god fortsättning på det nya året!

Under några kalla dagar vid årsskiftet uppstod besvärande problem med värme och tappvarmvatten i våra hus. Detta berodde på avbrott i vår fjärrvärmeleverans från EON, orsakade av den kraftiga stormen med elavbrott i Arninge som följd.
En del problem uppstod dessutom p.g.a. funktionsfel i den egna värme- och ventilationsanläggningen. Dessa har nu åtgärdats och allt fungerar nu åter normalt.

Vi vill också flagga för kommande årsstämma vilken kommer att äga rum under första halvan av april – vi återkommer med mera information. Vi vill dock redan nu påminna om att eventuella motioner till årsstämman ska vara inne senast den 11 februari.

Styrelsen
gm Inger Selinge(Avslutat) Störningar i fjärrvärmen

Driftstörningar Posted on 2019-01-03 00:57

Avklarat: 3 jan 14:20

Värme och varmvatten är nu tillbaka och har fungerar kontinuerligt sedan morgonen. Vi hoppas detta håller i sig.

Start: 2 jan 09:00
Uppdaterat: 3 jan 00:55

Det råder just nu störningar i fjärrvärmeleveransen från E-on. Tillgång på varmvatten och radiatorvärme kan periodvis vara begränsad.

Felet beror på återkommande strömavbrott i Arningeområdet pga stormen Alfreda, vilket i sin tur gör att E-on inte kan köra sitt värmeverk. Elevio jobbar på problemet med strömavbrotten och vi försöker hålla vår undercentral vid liv så gott det går.

Hälsningar
//Styrelsen« FöregåendeNästa »