Blog Image

Infobladet - Brf Parkhusen i Täby

(Avslutat) Störningar i fjärrvärmen

Driftstörningar Posted on 2019-01-03 00:57

Avklarat: 3 jan 14:20

Värme och varmvatten är nu tillbaka och har fungerar kontinuerligt sedan morgonen. Vi hoppas detta håller i sig.

Start: 2 jan 09:00
Uppdaterat: 3 jan 00:55

Det råder just nu störningar i fjärrvärmeleveransen från E-on. Tillgång på varmvatten och radiatorvärme kan periodvis vara begränsad.

Felet beror på återkommande strömavbrott i Arningeområdet pga stormen Alfreda, vilket i sin tur gör att E-on inte kan köra sitt värmeverk. Elevio jobbar på problemet med strömavbrotten och vi försöker hålla vår undercentral vid liv så gott det går.

Hälsningar
//StyrelsenTrädfällning på skogsparkeringen

Driftstörningar Posted on 2017-07-04 22:26

På Fredag 7 juni kommer JM att ta ned den torra tallen på vår skogsparkering.

P-platserna nr 78-86 måste därför denna dag vara tomma denna dag. Innehavarna är informerade och de har tillåtelse att använda vår gästparkering vid denna tid.

Hälsningar
//StyrelsenMail till styrelsen fungerar igen

Driftstörningar Posted on 2014-04-24 23:28

Nu fungerar åter vår hemsida som den ska och även e-posttrafiken är återställd. Det var en server hos vår webbleverantör som hade gått sönder. Det som tog tid innan allt fungerade igen var att vid återställning av backup uppstod följdfel och man var tvingad att börja om från början.(Avslutat ärende) Avbrott i fjärrvärme

Driftstörningar Posted on 2013-10-21 07:58

Värmen är nu åter.

Inträffade: 2013-10-21 07:37:58

Avslutat:
2013-10-21 13:00:00

Ärendenr: 3385
Orsak: Störning Begränsad kapacitet

Nedsatt leverans av fjärrvärme i Täby/Hägernäs. Felavhjälpning pågår.
Informationen finns också på eon.se/fjarrvarme eller kontakta Kundtjänst
på 020-88 00 22.

Lämnat av: E.ON Värme, Driftcentralen SydStörningar i fjärrvärmen (avklarat)

Driftstörningar Posted on 2013-08-22 11:24
  • Det är åter normal drift i fjärrvärmeleveransen.

Tidigare felmeddelande:
Det råder just nu störningar i fjärrvärmeleveransen från E-on. Tillgång på varmvatten kan periodvis vara begräsad.

Det är ett akut fel som uppstått i Arningeområdet. Felavhjälpning pågår.