Blog Image

Infobladet - Brf Parkhusen i Täby

Resultat från kontrollmätningarna av fasaderna

Löpande info Posted on 2020-12-13 23:45

Kontroller gjordes genom håltagningar inifrån på 20st platser i våra lägenheters ytterväggar. Undersökningarna gjordes på de övre delarna av husens fasadväggar i olika väderstreck. Proverna har vid sidan av direkta mätningar på plats lämnats för mikrobiologisk analys.

Genomförda mätningar och analyser visar på resultat av samma karaktär som de vi har sett vid de undersökningar vi tidigare låtit göra i husens nedre våningar. Dvs. att det har skett fuktinträngningar som orsakat viss mikrobiell påväxt och en del mindre mögelangrepp. Det är fråga om en relativt långsam process men fortsatt inträngning av fukt anses på sikt kunna ge bestående skador på husens ytterväggar.

Provningsrapporten har översänts till JM och vi avvaktar resultat från deras genomgång för att få klarlagt vilka åtgärder som kommer att krävas.

                                                                                                             Brf styrelsenInformation ~ September

Löpande info Posted on 2020-09-02 17:34
  • Fasader: Styrelsen planerar att återuppta provtagningen av våra fasader. Mer information kommer delas ut separat under september.
  • Laddstolpar: Arbetsgrupp tillsatt för att kunna erbjuda laddning för elbilar inom närmaste åren.
  • Kabel-TV: Påminnelse om att från och med den 8 september är TV-utbudet helt digitalt, dvs det analoga systemet försvinner. Mer information finns hos comhem.se/digitalisering.

Hälsningar
StyrelsenInformation ~ Augusti

Löpande info Posted on 2019-08-26 22:44

·
Ytterligare
cykelställ kommer installeras under slutet av augusti utanför Flygvillevägen 1.

·
Soprummen har fått
nya låskolvar eftersom det varit problem tidigare med att öppna dörren. (Innebär
ingen förändring för dig att komma in till soprum.)

·
Trappräcken utomhus
till våra källarrum har renoverats under sommaren.

·
Våra tvättstugor har
fått en viss renovering gällande tvättmedelsfacken.

·
Utredning gällande
laddstolpar för elbilar är på gång.

Styrelsen
gm Nina NyqvistInformation ~ Februari

Löpande info Posted on 2019-02-21 23:43

Årets stämma kommer att äga rum tisdagen den 9 april kl 19. Boka redan nu i din kalender! Vi kommer att, som föregående år, hålla till i restaurang Ernesto, Propellervägen 4A.
Kallelse samt årsmöteshandlingar kommer att, i enlighet med våra stadgar, skickas ut senast två veckor före mötet.

Som vi tidigare meddelat kommer vi under våren att göra en nysådd av våra gräsmattor och hoppas på bättre tur med vädret.

Styrelsen
gm Inger SelingeInformation ~ Januari

Löpande info Posted on 2019-01-20 12:50

Vi önskar er alla en god fortsättning på det nya året!

Under några kalla dagar vid årsskiftet uppstod besvärande problem med värme och tappvarmvatten i våra hus. Detta berodde på avbrott i vår fjärrvärmeleverans från EON, orsakade av den kraftiga stormen med elavbrott i Arninge som följd.
En del problem uppstod dessutom p.g.a. funktionsfel i den egna värme- och ventilationsanläggningen. Dessa har nu åtgärdats och allt fungerar nu åter normalt.

Vi vill också flagga för kommande årsstämma vilken kommer att äga rum under första halvan av april – vi återkommer med mera information. Vi vill dock redan nu påminna om att eventuella motioner till årsstämman ska vara inne senast den 11 februari.

Styrelsen
gm Inger SelingeGod Jul & Gott Nytt År

Löpande info Posted on 2018-12-19 23:58

Vi i styrelsen önskar alla
Anna, Bo, Caroline, Erik, Inger, Nina, Johan och OveInformation ~ December

Löpande info Posted on 2018-12-15 00:22

Sensommarens grässådd blev inte
så lyckad – främst pga torka och blåst. Den kommer därför att göras om i vår.
Vi hoppas ni har överseende med det trista utseendet som vi nu lever med. Vi
får hoppas på snö!

Vi har haft en genomgång av vårt
brandskyddsarbete och nya efterlysande skyltar har satts upp på flera ställen. En folder
har delats ut till samtliga hushåll – läs den och var försiktig med ljusen i
juletid!

Vi vill också önska alla en
riktigt God Jul!

Styrelsen gm Inger
SelingeInformation ~ Augusti

Löpande info Posted on 2018-09-03 11:58

Hoppas alla haft en trevlig och skön sommar!

Inför hösten vill vi förvarna om att våra – nu ganska sönderbrända – gräsmattor ska dressas om. Det kommer att innebära att vi inte får beträda gräsmarken under en period. Vi hoppas dock att alla har förståelse för detta och ser det som en för bättring av vår boendemiljö. Ytterligare information kommer att meddelas.

Vi kommer i höst även att genomföra filterbyten i våra friskluftsintag. Som tidigare år kommer vi att tillhandahålla nya filter och information samt eventuellt hjälp om det behövs.

Vänliga hälsningar
StyrelsenNästa »