Blog Image

Infobladet - Brf Parkhusen i Täby

Information ~ April

Löpande info Posted on 2021-04-10 21:51
 • Tyvärr måste årsstämman skjutas framåt i tiden på grund av omständigheter som vi inte rår över. Nytt datum blir den 18 maj, kl 19.00. Vi rekommenderar poströstning med tanke på rådande pandemi. Information kommer delas ut i våra brevlådor.
 • Container för grovsopor kommer den 22-23 i maj. Hög tid för vårstädning i förråd och lägenhet.
 • Inventering av våra cykelförråd ska göras och det innebär att samtliga cyklar ska märkas med ägare. Du kommer få mer information i postfacket.
 • Styrelsen har fattat beslut om ny trivselyta mellan hus tre och fem. Arbetet sker under slutet av april.

//StyrelsenInformation ~ Mars

Löpande info Posted on 2021-03-20 12:03
 • Föreningen planerar installation av laddstolpar för elbilar i början av maj. Mer information kommer.
 • Traditionsenligt kommer det finnas en container för grovsopor en helg i maj. Alltså dags för vårstädning i förråd och lägenhet.
 • Datum för årsmöte är den 21 april, kl 19.00. Vi rekommenderar poströstning med tanke på pandemin. Information kommer delas ut i våra brevlådor.
 • Sopning av våra innergårdar sker vecka 15 så du som hyr parkeringsplats får gärna sopa ur platsen innan dess (senast helgen 10-11 april).


Resultat från kontrollmätningarna av fasaderna

Löpande info Posted on 2020-12-13 23:45

Kontroller gjordes genom håltagningar inifrån på 20st platser i våra lägenheters ytterväggar. Undersökningarna gjordes på de övre delarna av husens fasadväggar i olika väderstreck. Proverna har vid sidan av direkta mätningar på plats lämnats för mikrobiologisk analys.

Genomförda mätningar och analyser visar på resultat av samma karaktär som de vi har sett vid de undersökningar vi tidigare låtit göra i husens nedre våningar. Dvs. att det har skett fuktinträngningar som orsakat viss mikrobiell påväxt och en del mindre mögelangrepp. Det är fråga om en relativt långsam process men fortsatt inträngning av fukt anses på sikt kunna ge bestående skador på husens ytterväggar.

Provningsrapporten har översänts till JM och vi avvaktar resultat från deras genomgång för att få klarlagt vilka åtgärder som kommer att krävas.

                                                                                                             Brf styrelsenInformation ~ September

Löpande info Posted on 2020-09-02 17:34
 • Fasader: Styrelsen planerar att återuppta provtagningen av våra fasader. Mer information kommer delas ut separat under september.
 • Laddstolpar: Arbetsgrupp tillsatt för att kunna erbjuda laddning för elbilar inom närmaste åren.
 • Kabel-TV: Påminnelse om att från och med den 8 september är TV-utbudet helt digitalt, dvs det analoga systemet försvinner. Mer information finns hos comhem.se/digitalisering.

Hälsningar
StyrelsenInformation ~ Augusti

Löpande info Posted on 2019-08-26 22:44

·
Ytterligare
cykelställ kommer installeras under slutet av augusti utanför Flygvillevägen 1.

·
Soprummen har fått
nya låskolvar eftersom det varit problem tidigare med att öppna dörren. (Innebär
ingen förändring för dig att komma in till soprum.)

·
Trappräcken utomhus
till våra källarrum har renoverats under sommaren.

·
Våra tvättstugor har
fått en viss renovering gällande tvättmedelsfacken.

·
Utredning gällande
laddstolpar för elbilar är på gång.

Styrelsen
gm Nina NyqvistInformation ~ Februari

Löpande info Posted on 2019-02-21 23:43

Årets stämma kommer att äga rum tisdagen den 9 april kl 19. Boka redan nu i din kalender! Vi kommer att, som föregående år, hålla till i restaurang Ernesto, Propellervägen 4A.
Kallelse samt årsmöteshandlingar kommer att, i enlighet med våra stadgar, skickas ut senast två veckor före mötet.

Som vi tidigare meddelat kommer vi under våren att göra en nysådd av våra gräsmattor och hoppas på bättre tur med vädret.

Styrelsen
gm Inger SelingeInformation ~ Januari

Löpande info Posted on 2019-01-20 12:50

Vi önskar er alla en god fortsättning på det nya året!

Under några kalla dagar vid årsskiftet uppstod besvärande problem med värme och tappvarmvatten i våra hus. Detta berodde på avbrott i vår fjärrvärmeleverans från EON, orsakade av den kraftiga stormen med elavbrott i Arninge som följd.
En del problem uppstod dessutom p.g.a. funktionsfel i den egna värme- och ventilationsanläggningen. Dessa har nu åtgärdats och allt fungerar nu åter normalt.

Vi vill också flagga för kommande årsstämma vilken kommer att äga rum under första halvan av april – vi återkommer med mera information. Vi vill dock redan nu påminna om att eventuella motioner till årsstämman ska vara inne senast den 11 februari.

Styrelsen
gm Inger SelingeGod Jul & Gott Nytt År

Löpande info Posted on 2018-12-19 23:58

Vi i styrelsen önskar alla
Anna, Bo, Caroline, Erik, Inger, Nina, Johan och OveNästa »