Blog Image

Infobladet - Brf Parkhusen i Täby

Påminnelse om poströstning

Årsmöten Posted on 2020-06-06 18:59

Till er som önskar poströsta inför årets stämma men ännu ej gjort det

Glöm inte att lämna ifylld blankett med era röster i föreningens postfack på Flygvillevägen 3
senast måndag den 8 juni.

//StyrelsenKallelse till årstämma 2020

Årsmöten Posted on 2020-05-24 16:28

Bostadsrättsföreningen Parkhusen i Täby kallar härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Torsdag 11 juni 2020 klockan 19.00
Plats: Restaurang Ernesto, Propellervägen 4 A, Täby

Fullständig kallelse med bilagor har delats ut i postfacken 24 maj.

Föreningens medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!
//StyrelsenÅrsstämman 2020 är uppskjuten

Årsmöten Posted on 2020-04-11 17:51

Orsaken till stämmans senareläggning är det rådande smittläget för CoViD-19 (Coronaviruset) i samhället. Styrelsen har därför beslutat att skjuta på årsstämman tills förutsättningarna bättre medger sammankomst. Regering och riksdag kommer troligen stifta en ny tillfällig lag som tillåter alternativa sätt att göra sin röst hörd utan att själv behöva närvara på stämman. Vi vill avvakta den nya lagen och se hur den kan hjälpa oss.

Kallelse kommer, i enlighet med stadgarna, meddelas i våra ordinarie kanaler med erforderlig framförhållning.

Styrelsen beklagar eventuella bekymmer detta föranleder medlemmar som planerat inför tidigare meddelat datum, men hoppas på förståelse under rådande omständigheter.

För styrelsen
gm Johan Cedergren
OrdförandeProtokoll från årsstämman 2019

Årsmöten Posted on 2019-04-24 21:43

Nu finns protokollet från årsstämman publicerat på hemsidan -> Protokoll 2019

Kontakta styrelsen om du behöver ett utskrivet exemplar.

Hälsningar
//Styrelsen
gm Johan Cedergren, ordförandeProtokoll från årstämman 2018

Årsmöten Posted on 2018-05-06 22:04

Nu finns protokollet från årsstämman publicerat på hemsidan -> Protokoll 2018

Kontakta styrelsen om du behöver ett utskrivet exemplar.

Hälsningar
//Styrelsen
gm Johan Cedergren, ordförandeProtokoll från årstämman 2017

Årsmöten Posted on 2017-05-19 23:00

Nu finns protokollet från årsstämman publicerat på hemsidan -> Protokoll 2017

Kontakta styrelsen om du behöver ett utskrivet exemplar.

Hälsningar
//Styrelsen
gm Johan CedergrenKallelse till årsmöte 27 april

Årsmöten Posted on 2017-04-11 21:45

Bostadsrättsföreningen Parkhusen i Täby kallar härmed sina medlemmar till ordinarie föreningsstämma.

Tidpunkt: 27 april 2017 kl. 19:00
Plats: Hägernäs Strandskolan, Vaktgränd 2-8, Täby

Möteshandlingar med bl.a. dagordning, årsredovisning och inkomna motioner har delats ut i samtliga medlemmars postfack.

Gällande punkten 17. Beslut om ändring av föreningens stadgar på dagordningen ”ska det fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna från tidpunkten för kallelsen fram till föreningsstämman” enligt lag.
I kallelsen finns det huvudsakliga innehållet i förslaget presenterat. Nedan bifogas det fullständiga förslaget, hör av dig till styrelsen om du behöver en utskriven version.

Välkomna!
//Styrelsen
gm Johan CedergrenMotioner till stämman 2017

Årsmöten Posted on 2017-03-05 19:32

Föreningens årliga stämma är planerad att hållas den 27 april 2017 kl 19.00.

Kallelse kommer att skickas ut mellan två och fyra veckor före stämman i enlighet med nuvarande stadgar.

  • Eventuella motioner ska ha inkommit till styrelsen senast den 20 mars 2017.

Motioner ska vara skriftliga och undertecknade och skall lämnas i föreningens postbox Flygvillevägen 3.

Med vänliga hälsningar
//StyrelsenNästa »