Blog Image

Infobladet - Brf Parkhusen i Täby

Missfärgat dricksvatten

Viktig info Posted on 2019-05-04 15:08

Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med NCC,
utför planerad renovering av vattenledningar vid Flyghamnsvägen i Viggbyholm.

Arbetet beräknas pågå vecka 15-26 2019.

I samband med arbeten enligt ovan kan det hända att
dricksvattnet är brunaktigt (rostfärgat) eller grumligt när det kommer ur kran.

Avlagringar kan lossna från ledningarna när
vattenhastigheten eller vattnets strömningsriktning ändras vid avstängning på
grund av reparationsarbete.

Dricksvattnet är inte farligt att dricka, men kontakta
kommunen om det fortfarande är grumligt efter en rejäl genomspolning, det vill
säga när du låtit dricksvattnet rinna med fullt öppen kran en stund (kallvatten
i några minuter).

Styrelsen
genom Bo StenbackValberedningen söker

Viktig info Posted on 2019-03-03 17:49

Styrelsen
kommer inför årsmötet att ha en vakans till förfogande. Valberedningen söker
därför en lämplig kandidat för att fylla platsen.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen?

Du behöver
inga större kvalifikationer mer än att du vill hjälpa till och är intresserad
av styrelsearbetet. Utbildningar finns tillgängliga dels via organisationen
Bostadsrätterna där vi är medlem och dels via vår förvaltare Hem och Fastighet.

Kontakta då Bengt Melin i
valberedningen
:

070-606 40 30
bengt.melin@telia.comPåminnelse om nytt gruppavtal

Viktig info Posted on 2016-09-13 22:11

Vi påminner om att vårt nya gruppavtal med Com Hem börjar att gälla från
den 1 oktober 2016. Har du inte kontaktat Com Hem ännu för att göra avrop på avtalet är det hög tid att göra det nu så du hinner få hem nödvändig utrustning i tid.

Avtalet innehåller TV (TiVo Silver), bredband (100/10
Mbit/s) och telefoni (Bas).

Alla frågor runt detta
avtal besvaras av Com Hems kundtjänst. Informationsblad har delats ut i allas postfack samt anslagits på anslagstavlan i entréerna.

Tidigare har även två informationsblad från Com Hem delats ut. Dessa återfinns nedan.

Information om innehållet i TV (TiVo):

Information om innehållet i bredband och telefoni:

Hälsningar
//Styrelsen
gm Johan Cedergren
Handläggare TV/Bredband – ParkhusenGruppavtal; TV, bredband & telefoni

Viktig info Posted on 2016-06-06 01:07

Styrelsen fick på senaste årsstämman i uppdrag att teckna gruppavtal med Comhem. Avtalet skulle innehålla TV (TiVo Silver), bredband (100/10 Mbit/s) och telefoni (Bas). Detta är nu klart och bekräftat från Comhem. Det nya gruppavtalet börjar att gälla från den 1 oktober 2016.

Det har delas ut information från Comhem om avtalet och hur man beställer. En påminnelse kommer att delas ut i september. Alla frågor runt detta avtal besvaras av Comhems kundtjänst.

Hälsningar
//Styrelsen
gm Johan Cedergren
Handläggare TV/Bredband – ParkhusenReparation av fasadskador

Viktig info Posted on 2016-05-24 22:17

JM AB kommer att åtgärda fasadskador som uppstått på husens altaner. Arbetet påbörjas den 30:e maj i Flygvillevägen 1 och beräknas där vara klart till midsommar. De boende i berörda lägenheter på plan 7 och 8 är informerade.

Reparationerna kommer att medföra behov av transporter av material och verktyg genom trapphus och hiss men utförs av personal med god erfarenhet av liknande arbeten. Vissa störningar för våra boende kan dock uppstå.

Motsvarande reparationer kommer att göras på Flygvillevägen 3 och 5 med start efter semesterperioden. Information kommer att ges innan dessa arbeten avses bli påbörjade.

Brf Styrelsen
gm Ove KornehedNy policy för andrahandsupplåtelser

Viktig info Posted on 2015-10-20 12:39

Styrelsen beslutade den 19 oktober att fastställa ny policy för andrahandsupplåtelser. Bakgrunden till den nya policyn är att lagen har ändrats gällande andrahandsuthyrningar och vi var nödgade att korrigera och uppdatera vissa detaljer.

Den nya policyn hittar ni på hemsidan under fliken Boendet.

//StyrelsenReparation av yttertaken

Viktig info Posted on 2015-07-28 21:58

Fukt- och mögelskador har sedan en tid konstaterats i yttertaken till föreningens hus. En anlitad konsult har funnit att skadorna har uppstått under längre tid och beror på läckage.

JM AB har tagit på sig fullt ansvar för skadorna och har därför anlitat byggföretaget Åke Tungel Byggare AB som kommer att utföra de nödvändiga reparationerna. Dessa avses bli påbörjade direkt efter semesterperioden med planerad början veckorna 32-33 (3-17 aug).

Arbetets genomförande kommer att kräva person- och materialtransporter i våra trapphus och hissar. Det blir sannolikt också behov av utvändig transport med kran eller hissanordning. Det är i högsta grad angeläget att arbetet inte hindras av boendes ev. uppställda tillhörigheter, flyttgods och liknande.

Reparationerna kommer tyvärr att medföra en del besvär och olägenheter men det får dock ses som positivt att skadorna upptäckts i god tid och att JM AB tar fullt ansvar för nödvändiga åtgärder.

//Styrelsen
Genom Ove KornehedNya stadgar registrerade hos Bolagsverket

Viktig info Posted on 2015-04-01 23:40

Nu har vi fått våra nya stadgar registrerade hos Bolagsverket och därmed har de med omedelbar verkan trätt i kraft.

Registreringsbeviset tillsammans med nya stadgarna är skickade till tryckeri för kopiering. När det är klart kommer vi distribuera ett exemplar till varje lägenhet. Under tiden vi väntar på att det blir klart; hemsidan är uppdaterad med de nya stadgarna och kan med fördel användas för att ladda ned dokumentet. De finns under flikarna Medlem och Nyinflyttad.

//Styrelsen
gm Johan CedergrenNästa »