Bostadsrättsföreningen Parkhusen i Täby kallar härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Torsdag 11 juni 2020 klockan 19.00
Plats: Restaurang Ernesto, Propellervägen 4 A, Täby

Fullständig kallelse med bilagor har delats ut i postfacken 24 maj.

Föreningens medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!
//Styrelsen