Orsaken till stämmans senareläggning är det rådande smittläget för CoViD-19 (Coronaviruset) i samhället. Styrelsen har därför beslutat att skjuta på årsstämman tills förutsättningarna bättre medger sammankomst. Regering och riksdag kommer troligen stifta en ny tillfällig lag som tillåter alternativa sätt att göra sin röst hörd utan att själv behöva närvara på stämman. Vi vill avvakta den nya lagen och se hur den kan hjälpa oss.

Kallelse kommer, i enlighet med stadgarna, meddelas i våra ordinarie kanaler med erforderlig framförhållning.

Styrelsen beklagar eventuella bekymmer detta föranleder medlemmar som planerat inför tidigare meddelat datum, men hoppas på förståelse under rådande omständigheter.

För styrelsen
gm Johan Cedergren
Ordförande