Bostadsrättsföreningen Parkhusen i Täby kallar härmed sina medlemmar till ordinarie föreningsstämma.

Tidpunkt: 27 april 2017 kl. 19:00
Plats: Hägernäs Strandskolan, Vaktgränd 2-8, Täby

Möteshandlingar med bl.a. dagordning, årsredovisning och inkomna motioner har delats ut i samtliga medlemmars postfack.

Gällande punkten 17. Beslut om ändring av föreningens stadgar på dagordningen ”ska det fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna från tidpunkten för kallelsen fram till föreningsstämman” enligt lag.
I kallelsen finns det huvudsakliga innehållet i förslaget presenterat. Nedan bifogas det fullständiga förslaget, hör av dig till styrelsen om du behöver en utskriven version.

Välkomna!
//Styrelsen
gm Johan Cedergren