Vi påminner om att vårt nya gruppavtal med Com Hem börjar att gälla från
den 1 oktober 2016. Har du inte kontaktat Com Hem ännu för att göra avrop på avtalet är det hög tid att göra det nu så du hinner få hem nödvändig utrustning i tid.

Avtalet innehåller TV (TiVo Silver), bredband (100/10
Mbit/s) och telefoni (Bas).

Alla frågor runt detta
avtal besvaras av Com Hems kundtjänst. Informationsblad har delats ut i allas postfack samt anslagits på anslagstavlan i entréerna.

Tidigare har även två informationsblad från Com Hem delats ut. Dessa återfinns nedan.

Information om innehållet i TV (TiVo):

Information om innehållet i bredband och telefoni:

Hälsningar
//Styrelsen
gm Johan Cedergren
Handläggare TV/Bredband – Parkhusen