Blog Image

Infobladet - Brf Parkhusen i Täby

Var med och sortera ditt matavfall

Löpande info Posted on 2016-05-24 22:25

Visste du att hälften av våra hushållssopor består av matavfall? Det behöver inte gå till spillo. Matavfallet kan omvandlas till gödsel och biogas, som är ett miljösmart fordonsbränsle.

Därför ger vi alla hushåll möjligheten att sortera ut matavfall. Det är enkelt, kostar inget extra och du gör miljön en tjänst.

Hur går det till?


För att komma igång med matavfallssorteringen får du ett startpaket som innehåller:

  • Två buntar matavfallspåsar (160 stycken)
  • En påshållare
  • En slaskskrapa

Dessutom får du en broschyr där du kan läsa mer om vad som räknas som matavfall och annat som kan vara bra att veta.

Soprummen förses med ett speciellt kärl avsett endast för matavfall. Tömning sker en gång per vecka av Ragn-Sells i samband med den
vanliga sophämtningen.

Vi kommer att dela ut startpaketet under juni månad.

Styrelsen

gm Nina NyqvistReparation av fasadskador

Viktig info Posted on 2016-05-24 22:17

JM AB kommer att åtgärda fasadskador som uppstått på husens altaner. Arbetet påbörjas den 30:e maj i Flygvillevägen 1 och beräknas där vara klart till midsommar. De boende i berörda lägenheter på plan 7 och 8 är informerade.

Reparationerna kommer att medföra behov av transporter av material och verktyg genom trapphus och hiss men utförs av personal med god erfarenhet av liknande arbeten. Vissa störningar för våra boende kan dock uppstå.

Motsvarande reparationer kommer att göras på Flygvillevägen 3 och 5 med start efter semesterperioden. Information kommer att ges innan dessa arbeten avses bli påbörjade.

Brf Styrelsen
gm Ove Kornehed