Styrelsen beslutade den 19 oktober att fastställa ny policy för andrahandsupplåtelser. Bakgrunden till den nya policyn är att lagen har ändrats gällande andrahandsuthyrningar och vi var nödgade att korrigera och uppdatera vissa detaljer.

Den nya policyn hittar ni på hemsidan under fliken Boendet.

//Styrelsen