Fukt- och mögelskador har sedan en tid konstaterats i yttertaken till föreningens hus. En anlitad konsult har funnit att skadorna har uppstått under längre tid och beror på läckage.

JM AB har tagit på sig fullt ansvar för skadorna och har därför anlitat byggföretaget Åke Tungel Byggare AB som kommer att utföra de nödvändiga reparationerna. Dessa avses bli påbörjade direkt efter semesterperioden med planerad början veckorna 32-33 (3-17 aug).

Arbetets genomförande kommer att kräva person- och materialtransporter i våra trapphus och hissar. Det blir sannolikt också behov av utvändig transport med kran eller hissanordning. Det är i högsta grad angeläget att arbetet inte hindras av boendes ev. uppställda tillhörigheter, flyttgods och liknande.

Reparationerna kommer tyvärr att medföra en del besvär och olägenheter men det får dock ses som positivt att skadorna upptäckts i god tid och att JM AB tar fullt ansvar för nödvändiga åtgärder.

//Styrelsen
Genom Ove Kornehed