Blog Image

Infobladet - Brf Parkhusen i Täby

Resultat från kontrollmätningarna av fasaderna

Löpande info Posted on 2020-12-13 23:45

Kontroller gjordes genom håltagningar inifrån på 20st platser i våra lägenheters ytterväggar. Undersökningarna gjordes på de övre delarna av husens fasadväggar i olika väderstreck. Proverna har vid sidan av direkta mätningar på plats lämnats för mikrobiologisk analys.

Genomförda mätningar och analyser visar på resultat av samma karaktär som de vi har sett vid de undersökningar vi tidigare låtit göra i husens nedre våningar. Dvs. att det har skett fuktinträngningar som orsakat viss mikrobiell påväxt och en del mindre mögelangrepp. Det är fråga om en relativt långsam process men fortsatt inträngning av fukt anses på sikt kunna ge bestående skador på husens ytterväggar.

Provningsrapporten har översänts till JM och vi avvaktar resultat från deras genomgång för att få klarlagt vilka åtgärder som kommer att krävas.

                                                                                                             Brf styrelsenInformation ~ September

Löpande info Posted on 2020-09-02 17:34
  • Fasader: Styrelsen planerar att återuppta provtagningen av våra fasader. Mer information kommer delas ut separat under september.
  • Laddstolpar: Arbetsgrupp tillsatt för att kunna erbjuda laddning för elbilar inom närmaste åren.
  • Kabel-TV: Påminnelse om att från och med den 8 september är TV-utbudet helt digitalt, dvs det analoga systemet försvinner. Mer information finns hos comhem.se/digitalisering.

Hälsningar
StyrelsenPåminnelse om poströstning

Årsmöten Posted on 2020-06-06 18:59

Till er som önskar poströsta inför årets stämma men ännu ej gjort det

Glöm inte att lämna ifylld blankett med era röster i föreningens postfack på Flygvillevägen 3
senast måndag den 8 juni.

//StyrelsenKallelse till årstämma 2020

Årsmöten Posted on 2020-05-24 16:28

Bostadsrättsföreningen Parkhusen i Täby kallar härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Torsdag 11 juni 2020 klockan 19.00
Plats: Restaurang Ernesto, Propellervägen 4 A, Täby

Fullständig kallelse med bilagor har delats ut i postfacken 24 maj.

Föreningens medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!
//StyrelsenÅrsstämman 2020 är uppskjuten

Årsmöten Posted on 2020-04-11 17:51

Orsaken till stämmans senareläggning är det rådande smittläget för CoViD-19 (Coronaviruset) i samhället. Styrelsen har därför beslutat att skjuta på årsstämman tills förutsättningarna bättre medger sammankomst. Regering och riksdag kommer troligen stifta en ny tillfällig lag som tillåter alternativa sätt att göra sin röst hörd utan att själv behöva närvara på stämman. Vi vill avvakta den nya lagen och se hur den kan hjälpa oss.

Kallelse kommer, i enlighet med stadgarna, meddelas i våra ordinarie kanaler med erforderlig framförhållning.

Styrelsen beklagar eventuella bekymmer detta föranleder medlemmar som planerat inför tidigare meddelat datum, men hoppas på förståelse under rådande omständigheter.

För styrelsen
gm Johan Cedergren
OrdförandeInformation ~ Augusti

Löpande info Posted on 2019-08-26 22:44

·
Ytterligare
cykelställ kommer installeras under slutet av augusti utanför Flygvillevägen 1.

·
Soprummen har fått
nya låskolvar eftersom det varit problem tidigare med att öppna dörren. (Innebär
ingen förändring för dig att komma in till soprum.)

·
Trappräcken utomhus
till våra källarrum har renoverats under sommaren.

·
Våra tvättstugor har
fått en viss renovering gällande tvättmedelsfacken.

·
Utredning gällande
laddstolpar för elbilar är på gång.

Styrelsen
gm Nina NyqvistMissfärgat dricksvatten

Viktig info Posted on 2019-05-04 15:08

Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med NCC,
utför planerad renovering av vattenledningar vid Flyghamnsvägen i Viggbyholm.

Arbetet beräknas pågå vecka 15-26 2019.

I samband med arbeten enligt ovan kan det hända att
dricksvattnet är brunaktigt (rostfärgat) eller grumligt när det kommer ur kran.

Avlagringar kan lossna från ledningarna när
vattenhastigheten eller vattnets strömningsriktning ändras vid avstängning på
grund av reparationsarbete.

Dricksvattnet är inte farligt att dricka, men kontakta
kommunen om det fortfarande är grumligt efter en rejäl genomspolning, det vill
säga när du låtit dricksvattnet rinna med fullt öppen kran en stund (kallvatten
i några minuter).

Styrelsen
genom Bo StenbackValberedningen söker

Viktig info Posted on 2019-03-03 17:49

Styrelsen
kommer inför årsmötet att ha en vakans till förfogande. Valberedningen söker
därför en lämplig kandidat för att fylla platsen.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen?

Du behöver
inga större kvalifikationer mer än att du vill hjälpa till och är intresserad
av styrelsearbetet. Utbildningar finns tillgängliga dels via organisationen
Bostadsrätterna där vi är medlem och dels via vår förvaltare Hem och Fastighet.

Kontakta då Bengt Melin i
valberedningen
:

070-606 40 30
bengt.melin@telia.comNästa »