Blog Image

Infobladet - Brf Parkhusen i Täby

Protokoll från årsstämman 2019

Årsmöten Posted on 2019-04-24 21:43

Nu finns protokollet från årsstämman publicerat på hemsidan -> Protokoll 2019

Kontakta styrelsen om du behöver ett utskrivet exemplar.

Hälsningar
//Styrelsen
gm Johan Cedergren, ordförandeGod Jul & Gott Nytt År

Löpande info Posted on 2018-12-19 23:58

Vi i styrelsen önskar alla
Anna, Bo, Caroline, Erik, Inger, Nina, Johan och OveInformation ~ Augusti

Löpande info Posted on 2018-09-03 11:58

Hoppas alla haft en trevlig och skön sommar!

Inför hösten vill vi förvarna om att våra – nu ganska sönderbrända – gräsmattor ska dressas om. Det kommer att innebära att vi inte får beträda gräsmarken under en period. Vi hoppas dock att alla har förståelse för detta och ser det som en för bättring av vår boendemiljö. Ytterligare information kommer att meddelas.

Vi kommer i höst även att genomföra filterbyten i våra friskluftsintag. Som tidigare år kommer vi att tillhandahålla nya filter och information samt eventuellt hjälp om det behövs.

Vänliga hälsningar
StyrelsenProtokoll från årstämman 2018

Årsmöten Posted on 2018-05-06 22:04

Nu finns protokollet från årsstämman publicerat på hemsidan -> Protokoll 2018

Kontakta styrelsen om du behöver ett utskrivet exemplar.

Hälsningar
//Styrelsen
gm Johan Cedergren, ordförandeInformation – Januari

Löpande info Posted on 2018-01-30 09:29

2018 års
stämma

Årsstämman kommer preliminärt att
hållas den 17 april kl 19.00 i restaurang Ernesto.

Handlingar kommer att, enligt
stadgarna, skickas ut senast 2 veckor före stämman.

Eventuella motioner till stämman ska
vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari 2018.

Belysningsstolpar

En belysningsstolpe utanför Flygvillevägen 3 har blivit
påkörd/påbackad och måste åtgärdas. Ingen har tagit på sig skadan och
föreningen får därmed stå för kostnaden. Reparation är beställd.

Ytterligare en belysningsstolpe kräver byte av lampa, vilket
görs inom kort.

Vänliga
hälsningar

StyrelsenMobila återvinningscentralen snart hos oss

Löpande info Posted on 2017-05-20 16:32

Den mobila ÅVC:n kommer till Hägernäs återvinningsstation, Flygbacken 1,
Onsdag 31 maj kl. 16.30–19.30

Till den mobila återvinningscentralen kan du som privatperson lämna i
stort sett det du kan lämna på Hagby ÅVC som farligt avfall, textil och
grovavfall, men med vissa undantag.
Du kan till exempel inte lämna sten,
jord, betong, asbest, tryckimpregnerat trä, trädgårdsavfall och
vitvaror.

Nytt för i år är att en det kommer finnas en återbruksbil
på plats där du kan skänka saker till återbruk som till exempel böcker,
kläder, leksaker och husgeråd.

http://www.taby.se/Bygga-bo-och-miljo/Avfall-och-atervinning/Anlaggningar-for-sortering/Mobil-atervinningscentral/

Täby kommun
gm styrelsenProtokoll från årstämman 2017

Årsmöten Posted on 2017-05-19 23:00

Nu finns protokollet från årsstämman publicerat på hemsidan -> Protokoll 2017

Kontakta styrelsen om du behöver ett utskrivet exemplar.

Hälsningar
//Styrelsen
gm Johan CedergrenFörslag till nya stadgar

Löpande info Posted on 2017-02-15 19:04

På grund av ändringar i lagen om ekonomiska föreningar är vi tvungna att
ändra våra stadgar. Stadgeändring kräver beslut i två på varandra
följande stämmor. En extrastämma kommer därför att äga rum den 23
februari kl 19. Kallelse med ytterligare information har delats ut i postfacken.

Här finner du det fullständiga förslaget på nya stadgar (inte bara skillnaderna, vilka är beskrivna i kallelsen).

//Styrelsen
gm Johan CedergrenNästa »