Arbeten med att byta styr-och kontrollsystem i föreningens värmecentral kommer att göras med början måndagen den 15 mars och beräknas pågå under några dagar.

Det kan därvid uppstå vissa kortvariga störningar i tillgång på värme och varmvatten. Dock kommer entreprenören KTC vidta åtgärder för att pågående drift skall påverkas så lite som möjligt.

Brf styrelsen
gm Ove Kornehed