Kontroller gjordes genom håltagningar inifrån på 20st platser i våra lägenheters ytterväggar. Undersökningarna gjordes på de övre delarna av husens fasadväggar i olika väderstreck. Proverna har vid sidan av direkta mätningar på plats lämnats för mikrobiologisk analys.

Genomförda mätningar och analyser visar på resultat av samma karaktär som de vi har sett vid de undersökningar vi tidigare låtit göra i husens nedre våningar. Dvs. att det har skett fuktinträngningar som orsakat viss mikrobiell påväxt och en del mindre mögelangrepp. Det är fråga om en relativt långsam process men fortsatt inträngning av fukt anses på sikt kunna ge bestående skador på husens ytterväggar.

Provningsrapporten har översänts till JM och vi avvaktar resultat från deras genomgång för att få klarlagt vilka åtgärder som kommer att krävas.

                                                                                                             Brf styrelsen