• Fasader: Styrelsen planerar att återuppta provtagningen av våra fasader. Mer information kommer delas ut separat under september.
  • Laddstolpar: Arbetsgrupp tillsatt för att kunna erbjuda laddning för elbilar inom närmaste åren.
  • Kabel-TV: Påminnelse om att från och med den 8 september är TV-utbudet helt digitalt, dvs det analoga systemet försvinner. Mer information finns hos comhem.se/digitalisering.

Hälsningar
Styrelsen