Till er som önskar poströsta inför årets stämma men ännu ej gjort det

Glöm inte att lämna ifylld blankett med era röster i föreningens postfack på Flygvillevägen 3
senast måndag den 8 juni.

//Styrelsen