Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med NCC,
utför planerad renovering av vattenledningar vid Flyghamnsvägen i Viggbyholm.

Arbetet beräknas pågå vecka 15-26 2019.

I samband med arbeten enligt ovan kan det hända att
dricksvattnet är brunaktigt (rostfärgat) eller grumligt när det kommer ur kran.

Avlagringar kan lossna från ledningarna när
vattenhastigheten eller vattnets strömningsriktning ändras vid avstängning på
grund av reparationsarbete.

Dricksvattnet är inte farligt att dricka, men kontakta
kommunen om det fortfarande är grumligt efter en rejäl genomspolning, det vill
säga när du låtit dricksvattnet rinna med fullt öppen kran en stund (kallvatten
i några minuter).

Styrelsen
genom Bo Stenback