Styrelsen
kommer inför årsmötet att ha en vakans till förfogande. Valberedningen söker
därför en lämplig kandidat för att fylla platsen.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen?

Du behöver
inga större kvalifikationer mer än att du vill hjälpa till och är intresserad
av styrelsearbetet. Utbildningar finns tillgängliga dels via organisationen
Bostadsrätterna där vi är medlem och dels via vår förvaltare Hem och Fastighet.

Kontakta då Bengt Melin i
valberedningen
:

070-606 40 30
bengt.melin@telia.com