Årets stämma kommer att äga rum tisdagen den 9 april kl 19. Boka redan nu i din kalender! Vi kommer att, som föregående år, hålla till i restaurang Ernesto, Propellervägen 4A.
Kallelse samt årsmöteshandlingar kommer att, i enlighet med våra stadgar, skickas ut senast två veckor före mötet.

Som vi tidigare meddelat kommer vi under våren att göra en nysådd av våra gräsmattor och hoppas på bättre tur med vädret.

Styrelsen
gm Inger Selinge