Vi önskar er alla en god fortsättning på det nya året!

Under några kalla dagar vid årsskiftet uppstod besvärande problem med värme och tappvarmvatten i våra hus. Detta berodde på avbrott i vår fjärrvärmeleverans från EON, orsakade av den kraftiga stormen med elavbrott i Arninge som följd.
En del problem uppstod dessutom p.g.a. funktionsfel i den egna värme- och ventilationsanläggningen. Dessa har nu åtgärdats och allt fungerar nu åter normalt.

Vi vill också flagga för kommande årsstämma vilken kommer att äga rum under första halvan av april – vi återkommer med mera information. Vi vill dock redan nu påminna om att eventuella motioner till årsstämman ska vara inne senast den 11 februari.

Styrelsen
gm Inger Selinge