Vi i styrelsen önskar alla
Anna, Bo, Caroline, Erik, Inger, Nina, Johan och Ove