Hoppas alla haft en trevlig och skön sommar!

Inför hösten vill vi förvarna om att våra – nu ganska sönderbrända – gräsmattor ska dressas om. Det kommer att innebära att vi inte får beträda gräsmarken under en period. Vi hoppas dock att alla har förståelse för detta och ser det som en för bättring av vår boendemiljö. Ytterligare information kommer att meddelas.

Vi kommer i höst även att genomföra filterbyten i våra friskluftsintag. Som tidigare år kommer vi att tillhandahålla nya filter och information samt eventuellt hjälp om det behövs.

Vänliga hälsningar
Styrelsen