► Provtagningen i våra väggar fortsätter nu inomhus – den
11-12 juni. Prover kommer endast att tas på bottenvåningen.

► Ni har väl sett och använt vår nyomlagda plattgång till
busshållplats och övergångsställe! Nu har även de gamla buskarna blandats upp
med nya och nytt gräs är på gång.

► Vi vill passa på och önska alla en riktigt GLAD SOMMAR!

Styrelsen
gm Inger Selinge