2018 års
stämma

Årsstämman kommer preliminärt att
hållas den 17 april kl 19.00 i restaurang Ernesto.

Handlingar kommer att, enligt
stadgarna, skickas ut senast 2 veckor före stämman.

Eventuella motioner till stämman ska
vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari 2018.

Belysningsstolpar

En belysningsstolpe utanför Flygvillevägen 3 har blivit
påkörd/påbackad och måste åtgärdas. Ingen har tagit på sig skadan och
föreningen får därmed stå för kostnaden. Reparation är beställd.

Ytterligare en belysningsstolpe kräver byte av lampa, vilket
görs inom kort.

Vänliga
hälsningar

Styrelsen