På Fredag 7 juni kommer JM att ta ned den torra tallen på vår skogsparkering.

P-platserna nr 78-86 måste därför denna dag vara tomma denna dag. Innehavarna är informerade och de har tillåtelse att använda vår gästparkering vid denna tid.

Hälsningar
//Styrelsen