Den mobila ÅVC:n kommer till Hägernäs återvinningsstation, Flygbacken 1,
Onsdag 31 maj kl. 16.30–19.30

Till den mobila återvinningscentralen kan du som privatperson lämna i
stort sett det du kan lämna på Hagby ÅVC som farligt avfall, textil och
grovavfall, men med vissa undantag.
Du kan till exempel inte lämna sten,
jord, betong, asbest, tryckimpregnerat trä, trädgårdsavfall och
vitvaror.

Nytt för i år är att en det kommer finnas en återbruksbil
på plats där du kan skänka saker till återbruk som till exempel böcker,
kläder, leksaker och husgeråd.

http://www.taby.se/Bygga-bo-och-miljo/Avfall-och-atervinning/Anlaggningar-for-sortering/Mobil-atervinningscentral/

Täby kommun
gm styrelsen