Styrelsen fick på senaste årsstämman i uppdrag att teckna gruppavtal med Comhem. Avtalet skulle innehålla TV (TiVo Silver), bredband (100/10 Mbit/s) och telefoni (Bas). Detta är nu klart och bekräftat från Comhem. Det nya gruppavtalet börjar att gälla från den 1 oktober 2016.

Det har delas ut information från Comhem om avtalet och hur man beställer. En påminnelse kommer att delas ut i september. Alla frågor runt detta avtal besvaras av Comhems kundtjänst.

Hälsningar
//Styrelsen
gm Johan Cedergren
Handläggare TV/Bredband – Parkhusen