JM AB kommer att åtgärda fasadskador som uppstått på husens altaner. Arbetet påbörjas den 30:e maj i Flygvillevägen 1 och beräknas där vara klart till midsommar. De boende i berörda lägenheter på plan 7 och 8 är informerade.

Reparationerna kommer att medföra behov av transporter av material och verktyg genom trapphus och hiss men utförs av personal med god erfarenhet av liknande arbeten. Vissa störningar för våra boende kan dock uppstå.

Motsvarande reparationer kommer att göras på Flygvillevägen 3 och 5 med start efter semesterperioden. Information kommer att ges innan dessa arbeten avses bli påbörjade.

Brf Styrelsen
gm Ove Kornehed