Värmen är nu åter.

Inträffade: 2013-10-21 07:37:58

Avslutat:
2013-10-21 13:00:00

Ärendenr: 3385
Orsak: Störning Begränsad kapacitet

Nedsatt leverans av fjärrvärme i Täby/Hägernäs. Felavhjälpning pågår.
Informationen finns också på eon.se/fjarrvarme eller kontakta Kundtjänst
på 020-88 00 22.

Lämnat av: E.ON Värme, Driftcentralen Syd