• Det är åter normal drift i fjärrvärmeleveransen.

Tidigare felmeddelande:
Det råder just nu störningar i fjärrvärmeleveransen från E-on. Tillgång på varmvatten kan periodvis vara begräsad.

Det är ett akut fel som uppstått i Arningeområdet. Felavhjälpning pågår.